sisäasioiden > Uutiset > Teollisuuden uutisia

Kaupallisen jääkaapin käytön varotoimet

2022-01-08

1.(kaupallinen jääkaappi)Kotimaan pakastimet käyttävät AC 220V / 50Hz virtalähdettä. Jos virransyöttöolosuhteet eivät täytä AC 220V / 50Hz (187-242v), on käytettävä yli 1000 W:n automaattista jännitteensäädintä.

2. ( kaupallinen jääkaappi)Erillistä erikoispistorasiaa on käytettävä ja luotettavasti maadoitettu. Jääkaapin sähköjohto on varustettu (maadoitus)pistokkeella, joka täyttää standardin kolmijohtimisen (maadoitus) pistorasian. Älä missään tapauksessa leikkaa tai poista virtajohdon kolmatta nastaa (maadoitus).

3. (kaupallinen jääkaappi)Syttyvät ja räjähtävät vaaralliset aineet sekä voimakkaasti syövyttävät hapot ja emäkset ovat ehdottomasti kiellettyjä pakastimessa. 4. Älä lähesty pakastinta käyttääksesi syttyvää suihketta tulipalon välttämiseksi.

5. (kaupallinen jääkaappi)Jos vuotaa syttyvää kaasua, kuten kaasua: sulje kaasuvuodon venttiili; Avaa pakoputki sekä ovet ja ikkunat; Älä irrota tai kytke pakastimen virtajohtoa.

6. Säilytä avain kunnolla. Älä anna lasten leikkiä kaapissa onnettomuuksien välttämiseksi.